top of page

Het materieel van de M.B.S.

In deze rubriek wordt het materieel beschreven wat momenteel dienst doet bij de M.B.S. of wat dienst gaat doen.
Voorheen werd onderscheid gemaakt in eerste en tweede bouwserie, echter maakt dit het onoverzichtelijk.
Ook de separaat geschreven bouw en herstelverslagen droegen aan deze onoverzichtelijkheid bij.

Voor zover is te achterhalen, staat alle materieel in chronologische volgorde van bouw.
Al het voormalige materieel wat dienst heeft gedaan is in de rubriek 'Het voormalig materieel van de M.B.S.' beschreven.
Deze indeling heeft een tijdelijk karakter, tot het moment dat hiervoor een betere lay-out is gevonden.

bottom of page