top of page

Het goederenmaterieel

M.B.S. serie 100  gesloten 4-assers

De M.B.S.124  gesloten vier-asser is een wagen volgend op de voormalige M.B.S. serie 122 - 123, ex-V.M.H. serie 151 -152.
'n Derde V.M.H. wagen nr. 153 uit dezelfde serie werd omgebouwd tot post-bagagewagen nr.3 en na overname door de M.B.S. kreeg deze het nr. EL 113.

In model heeft de M.B.S. 124 een totaal ander uiterlijk dan de bestaande wagens en heeft dus een fictief nummer, voortbordurend op de bestaande serie 4-assers.

Post-bagagewagen LE 101 valt administratief onder deze serie en wordt elders behandeld.

M.B.S. serie 200  gesloten 2-assers

De M.B.S. serie 200 waren gesloten 2-assers van verschillende types en merken.

In model wordt aansluitend doorgenummerd.

Het L.G.B. wagentype 4035 is hiervoor standaard toegepast, omdat deze als uitvoering de beste

benadering heeft, ze zijn alleen iets breder.
Gesloten wagen 299 heeft het hoogste nummer in deze reeks omdat het een personeelswagen is.

M.B.S. serie 300   open 2-assers

De M.B.S. serie 331 - 342 is een bestaande serie open 2-assers van Allan bouwjaar 1924, welke de M.B.S. in aanvulling aanschafte op de serie 301 - 330.

De serie 331 - 342 hadden deuren met een ijzeren plaat in plaats van houten beschot en hadden geen opzethekken.

In model is het L.G.B. wagentype 40210 toegepast, omdat deze als uitvoering de beste

benadering heeft, ze zijn alleen iets breder.

M.B.S. serie 400   open 4-assers

De M.B.S. serie 401 - 404 is een bestaande serie open 4-assers van Allan bouwjaar 1913.

Deze serie kon met schotten of rongen worden uitgerust.
M.B.S. serie 405 - 410 van M.A.N. werden in 1930 overgenomen van de Lokalbahn A.G. (Walhallabahn) en hadden vaste beschottingen.

M.B.S. serie 411 - 413 was gelijk aan de serie 405 - 410 echter was de beschotting hoger uitgevoerd.

In model is het L.G.B. wagentype 45690 toegepast, omdat deze als uitvoering de beste

benadering heeft, ze zijn alleen iets breder.
Verder zijn de standaard rongenwagens verlengd van 6 naar 8 rongen.

M.B.S. serie 500   stortwagens 2-assers

M.B.S. serie 500 bestaat nu nog uit zelflosser 501.

Deze fictieve serie goederenwagens wordt t.z.t. uitgebreid met nrs. 502 en 503.
Alle wagens zijn
/worden fictief overgenomen van de O.E.G.

M.B.S. serie 600

De M.B.S. serie 600 is (nog) niet toegepast en bestaat vooralsnog alleen administratief.

M.B.S. serie 700   platte 2-assers

M.B.S. serie 701 - 705 was een serie open 2-assers van Herbrand bouwjaar 1893, welke de M.B.S. in 1914 overnam van de Cöln-Frechener Strassenbahn.

Hiervan waren alle wagens gelijk, terwijl de 701 en 702 een remmerstoel met reminrichting hadden.

De M.B.S. verbouwde de 701 tot onkruid sproeiwagen en de 702 - 705 tot schamelwagens.

In model zijn alleen 702-703 en 704-704 ondergebracht, 701 valt als onderhoudswagen in serie 900.

M.B.S. serie 800   ketelwagens 2-assers

M.B.S. serie 800 is een fictieve serie ketelwagens, vooralsnog bestaand uit ketelwagen 801.

Ketelwagen 801 is specifiek bestemd voor dieselolie.
 

M.B.S. serie 900

De M.B.S. serie 900 is (nog) niet toegepast en bestaat vooralsnog alleen administratief.

bottom of page