top of page
IMG_1754.JPG

2020 begint met zicht op de remise.
De bovenleiding is nog niet tot aan het stootjuk door getrokken.
Op de opstelsporen staan alle goederenwagens en een blauw rijtuig, wat later de R.T.M. B 1526 zou worden.

IMG_1789.JPG

De bovenleiding wordt doorgetrokken tot het eindpunt bij het stootjuk.
Verderop staat lok 5 nog in de oude beschildering en dient als tractie voor de werktram.

IMG_1794.JPG

Lok 5 met M.B.S. wagens 281 en 282 als materiaal tram t.b.v. de bovenleiding montage.

IMG_1796.JPG

Zicht op het lege remise terrein, waarbij het spoor voor de electrische tram, door
een kleine wijziging in de planning, inmiddels linksonder is aangesloten op de hoofdbaan.
De wissel is nagelnieuw en net gelegd, waardoor het stootjuk verwijderd kon worden.
Goed waarneembaar is de lichte glooiing waarop het spoor is gelegd.
Dit bleek later voor de rustige loop van de trams eigenlijk al teveel en zou
in een van de volgende projecten uitgevlakt worden.

IMG_2076.JPG

24 februari 2020
 
De nieuwe grote toevoeging van spoor is aangelegd, een tweede verbindingsspoor tussen
het handelsterrein (rechts buiten beeld) en het Remise terrein.
Dit spoor is niet voorzien van bovenleiding en zal daarin ook niet worden voorzien, de
electrische tram speelt geen hoofdrol op deze buitenbaan.
Op de opstelsporen de lange rij goederenwagens die tot nu toe zijn aangeschaft.
In tegenstelling tot het gebruik van standaard L.G.B. rails is deze boog tot aan de overweg van fabrikant TrainLine45.
Deze rails is kwalitatief beter maar kent een iets grotere boogstraal van 1200mm in tegenstelling tot dat van L.G.B. wat 1195mm (R3) is.

IMG_2207.JPG

14 maart 2020
 
De tweede grote verandering in in volle gang waarbij de remise een andere locatie heeft gekregen.
Tevens is er een seinhuis bijgeplaatst, waarin alle electrische verbindingen worden gemaakt voor wissels, verlichting en meer.
Niet zichtbaar achter de remise, maar al wel in dit project meegenomen, is de
aansluiting naar het afdak.
Hier liggen opstelsporen 31, 32 en 33, waar het trammaterieel 's nachts kan binnenstaan.

IMG_2216.JPG

15 maart 2020
 
'n Dag later is het project iets gewijzigd, waarbij de bovenleiding een andere constructie krijgt.
Ook zichtbaar is de werktram voor bovenleiding montage.
De tankplaat heeft nu ook een plaats gekregen, evenals de molen op de achtergrond.

IMG_2461.JPG

15 maart 2020
 
G.T.N. 9 onder de bovenleiding voor het uitrichten van de rijdraad.
Op de plaats van het seinhuis is het aansluitblok zichtbaar met de verbinding naar
de centrale besturingskast.
Vanaf dit punt worden de nieuwe bovenleidingmasten geplaatst richting eindpunt 'Waterleiding'.
De masten zijn in eigen werkplaats vervaardigd en komen in een ander hoofdstuk
uitgebreid aan de orde.
De oude L.G.B. bovenleiding hing te laag en kende teveel beperkingen.
De bovenleidingmast naast de motorwagen is de voeding voor de bovenleiding en
tevens terreinverlichting.
Verderop staan de nieuwe woningen die de buitenbaan aankleden.

IMG_2477.JPG

5 mei 2020
 
De tweede keerlus om de remise is gereed.
Naast de remise liggen al wat oude L.G.B. masten opgeslagen, spoedig zouden er meer volgen...
Het R1-spoor in deze keerlus is geheel tweedehands uit Duitsland..

IMG_2508.JPG

7 mei 2020
 
Het remiseterrein is nu geheel voorzien van werkende bovenleiding.
De constructie is eenvoudig gehouden en enkeldraads uitgevoerd om makkelijk wijzigingen
en vervangingen mogelijk te maken.
De dwarsafspanningen tussen de masten worden met veren op spanning gehouden.

IMG_2501.JPG

7 mei 2020
 
Een ander project wat parallel liep in uitvoering van het remise terrein-project, was de aanleg
van een tweede keerlus naar eindpunt 'Waterleiding'.
Hiervoor werd een tijdelijk viaduct gerealiseerd waarbij de lus deels over het terras heen liep.
De wissel op de foto is een veerwissel wat automatisch rechts-leidend is, zonder
electrische bediening.
Ook hier is de bovenleiding functioneel.

IMG_2533.JPG

11 mei 2020
 
Op het hoofdspoor voor de brug staat motorwagen M.B.S. EL 103 D IV, die zojuist
G.T.N. 9 heeft opgeduwd tot de wissel om de positie van de rijdraad te kunnen bepalen boven de wissel.
Het plaatsen van de nieuwe bovenleiding masten is tot aan de wissel gevorderd en
in de boog is de oude rijdraad reeds verwijderd tot aan de brug.
De nieuwe masten liggen in de binnen boog.
Boven op de motorwagen ligt een, tijdens het opduwen, afgebroken bufferplaat...

IMG_2536.JPG

Het tafereel vanaf de andere kant bekeken...

IMG_2568.JPG

Het vervangen van de bovenleiding is gereed tot aan de brug.
Boven de sectie-scheidingen van de keerlus (spoorstaaf onderbrekingen) hangen
in de bovenleiding ook onderbrekingen, met de bedoeling deze ook te kunnen ompolen.
Deze constructie bleek overbodig, het ompolen van de electrische tram gebeurd
door de minus-draad te wisselen van de linker naar de rechter spoorstaaf.
Niets meer en niets minder!
Dus wat voor de dieseltrams links + en rechts - is, heeft geen invloed op de voeding van de bovenleiding. Die blijft te aller tijden positief.
Dit is mogelijk doordat de bovenleiding een eigen voeding heeft ten opzichte van de dieseltrams.
In het hoofdstuk 'besturing' wordt hier verder op ingegaan.

IMG_2569.JPG

Het rooien van de oude (lage) bovenleidingmasten.

IMG_2574.JPG

16 mei 2020

Het vervangen van de bovenleiding is gereed, alle oude bovenleiding is compleet vervangen.
Op de mast met de rode uithouder zit een klein bord met de aanduiding van een diode, met
als betekenis 'omgepoold vanaf dit punt'.
Op eenzelfde mast, net niet zichtbaar naast de remise, zit ook zo'n aanduiding.
Bij de remise liggen alle oude masten opgeslagen.
Ook te zien op deze foto, is de keerlus voor de dieseltrams, waarvan de sectiescheiding net naast de kleine loods ligt.
Dit was aangelegd om een complete tram te kunnen 'driehoeken'.
Hier werd erg weinig gebruik van gemaakt en is bij het laatste grote wijzigings-project weer opgebroken.

IMG_2282.JPG

Ter herinnering aan de oude situatie en met een knipoog
naar het oude bergspoor van Gemeente Tram Nijmegen lijn 2, staat
op 22 maart 2020 G.T.N. el. motorrijtuig 9 op het tramviaduct over
het hoofdspoor onder de oude lage bovenleiding.
Het motorrijtuig heeft hier nog de ver ingedrukte B.B.C. schaarbeugel, die later zou
worden vervangen door een Siemens S.S.W. type B stroomafnemer.

IMG_2612.JPG

19 mei 2020

De regelmatige ontsporingen op de wissels aan het begin van het Handelsterrein, had
een grote wijziging tot gevolg.
Maar eerst onderzoeken waarom.
Het te grote hoogteverschil op een te kort traject bleek de boosdoener.
De nagelnieuwe wissel ligt al op het juiste niveau met een verschil van 18mm ten opzichte van het oude traject.

IMG_2610.JPG

Na het herprofileren van de wissel, bleek er nog een te groot hellingspercentage te zijn.
In de regel liggen wissels (nagenoeg) waterpas en in deze situatie helt de wissel nog te ver over.
Tijd voor een complete herziening van de hele situatie ter plaatse...

LGB tuinbaan Ht v 12.3.12 huidig met 3 keerlussen en passeerspoor.jpg

Bovenstaand het oude railplan van 19 mei 2020 met de drie keerlussen, opstelsporen 31, 32 en 33 onder het afdak, het traject met bovenleiding in blauw en het dieseltraject in rood/oranje.

LGB tuinbaan Ht v 13.0 optie met 2 keerlussen, 2 passeersporen en wisselstraten.jpg

Hierboven het nieuwe, toegepaste railplan van 7 juni 2020 met twee keerlussen,
opstelsporen 31, 32 en 33 onder het afdak, het traject met bovenleiding in blauw en
het gewijzigde dieseltraject in rood.
Ditmaal een fors project waarbij de oude halte met keerlus op het terras
geheel kwam te vervallen en werd verplaatst naar het Handelsterrein.
De (grijze) wissel 205 midden boven werd later ingevoegd in de blauwe hoofdbaan
en op het remise terrein onder is de volgende deel wijziging al wel ingetekend, maar
zou niet worden uitgevoerd.

LGB tuinbaan Ht v 13.6 25-07-2020.jpg

Het uiteindelijke railplan van 25 juli 2020.
De in het vorige railplan voorbereide wisselstraat, bedoeld voor het remise terrein, werd uiteindelijk op het Handelsterrein gelegd.
Het remise terrein kreeg hiervoor in de plaats een eigenlijk ongewenste
conflict-kruising, waarbij geëlektrificeerde spoor het niet-geëlektrificeerde spoor moet kruisen.
Het heeft tot op heden nog geen conflicten opgeleverd.

IMG_2712.JPG

De werkzaamheden zijn in volle gang.
De oude keerlus is geheel opgebroken en het viaduct is alweer hergebruikt en opgeschoven.
De oude brughoofden staan er nog, maar zouden spoedig na het maken van de foto, verdwijnen.
Op het oude passeerspoor een goederentram, de dieseltrams reden gewoon door,
zij het met lastgeving op dit gedeelte van het tracé.

IMG_2719.JPG

De aanleg van de hellingbaan langs de schutting tussen het terras en het Handelsterrein.
Om te voorkomen dat de helling opnieuw te steil zou worden, wordt er
regelmatig gecontroleerd en gemeten.

IMG_2718.JPG

Nogmaals de aanleg van de hellingbaan langs de schutting tussen het terras en het Handelsterrein.
Verderop op het Handelsterrein in wording vordert de nieuwe tracébedding gestaag, het is
allemaal hergebruikte ondergrond.
Voorbij de witte mengbak nog een stukje van het oude tracé.
Op de voorgrond links onder de parasol ligt het spoor al haast tot aan de brug, het wachten is op de stukken flex-rail die voor dit project waren besteld, maar nog niet zijn geleverd.
Tegen de schuur staan de restanten van het tijdelijke viaduct van de oude keerlus.

IMG_2721.JPG

De hellingbaan naar de brug vanaf de andere kant bekeken.
Alle spoorleggers en monteurs zijn al naar huis, het is stil op het bouwterrein.
Alleen de dienst 'groenverzorging' is langs geweest om, vanwege
de aanhoudende droogte, de dorstige aanplant van water te voorzien...

IMG_2732.JPG

3 juni 2020

Niet alleen van het tweede gedeelte van het Handelsterrein is de bedding reeds vervangen, ook
de tweede boog kreeg een herprofilering, waarvoor de wissels reeds gelegd zijn.
Voor de bekabeling ligt tussen de sporen de aansluitkast klaar.
In een later stadium van dit project zou het worden vervangen door een 'schakelstation' wat niet tussen, maar naast de sporen kwam te staan.
Achter de grote klokkenmast ligt al een stapel rails klaar voor de nog te bouwen keerlus, afkomstig
van de oude keerlus.

IMG_2735.JPG

3 juni 2020

Een overzicht op het Handelsterrein vanaf de schuur bekeken.
Het gras bij de buren, zichtbaar tussen de planken van de schutting door, blijkt
dus niet altijd groener....

IMG_3223.JPG

25 juli 2020

Als deelproject ligt de nieuwe wisselstraat reeds klaar op de keukentafel, compleet met het ontwerpplan.
Omdat vier wissels tegelijk omlopen, is gekozen voor één enkele aandrijving, die onder
de afdekkap tussen de achterste twee wissels is aangebracht.
Het heeft tot eind november 2020 uitstekend z'n taak volbracht.
Bij het volgende grote wijzigingsproject in 2021, worden de aandrijvingen (bij wijze van test) 
vervangen door digitale aandrijvingen, waarbij elk wissel van een eigen aandrijving wordt voorzien.
Hierbij lopen de wissel langzaam en natuurgetrouw en weer tegelijkertijd om.

IMG_3225.JPG

Onderstaand de oude situatie met v.l.n.r. de wissels nr. 206, 105 en 205.
Rechtsonder is het schakelstation te zien.

IMG_3226.JPG

De wissels 206 en 105 zijn opgebroken, alleen de aandrijving van wissel 206 kon blijven liggen.

IMG_3456.JPG

De nieuwe situatie, met zichtbaar de enkele aandrijving van de wisselstraat.
Rechtsboven de aandrijving van wissel 206A, het linkse gedeelte van de kruiswissel, het
schakelt tevens het afstelspoor wat midden rechts van de kruiswissel ligt.
Ook de bovenleiding is herplaatst, die voor het project tijdelijk werd verwijderd.

IMG_3306.JPG

Nogmaals de nieuwe situatie, met het schakelstation en wat goederenwagens op
het afstelspoor, bij avond.
De voeding voor de bovenleiding komt vanuit het schakelstation, aan de lichtmast zit de bovenleidingschakelaar met voedingsdraad.
Nog niet al het spoor heeft nieuwe (helaas te grove) ballast, links is nog een klein stukje traject met de oude ballast.

Tot dusver de ontwikkelingen tot eind 2020.
Voor 2021 staan twee volgende grote projecten gepland: als eerste de aanpassing van onderstaande wisselstraat naar de oude situatie met 2 wissels (deze wisselstraat is elders nodig)
en ten tweede de herinrichting van het remiseterrein, maar daarover in het hoofdstuk over 2021 meer. 

bottom of page