top of page
De besturing

Deze paragraaf gaat over de besturing van de buitenbaan en alles wat daar bij komt kijken.

Aangezien alles nog analoog wordt aangestuurd en geschakeld was hiervoor een kleine 19-inch wandkast tot op heden voldoende.

Deze oude, te klein geworden, 19-inch wandkast is op 20 juli 2021 uiteindelijk vervangen voor een groter exemplaar met betere toegankelijkheid.

De bedieningskast

De installatie van de diverse transformatoren, de aansluitklemmen waarop de kabels naar de diverse punten op de buitenbaan zijn aangesloten, de centrale voeding en natuurlijk het bedientableau is allemaal ondergebracht in

een kleine 19-inch wandkast welke (helaas) niet deelbaar is te openen.

Dit deelbaar kunnen openen vergemakkelijkt het onderhoud en installeren van diverse componenten.

IMG_1759.JPG

Hierboven afgebeeld de bedienkast zoals deze was op 24 december 2019.

Op de bovenste frontplaat zijn de druktoetsen voor de wissels aangebracht, wit = recht en geel = afbuigend

Rechts op dezelfde frontplaat de controlelampen van RijSpanning, 24 Volt en Licht, blauw links = vooruit, groen is stop

en blauw rechts = achteruit.

Daaronder de centrale voeding en op de onderste frontplaat de hoofd(sleutel)schakelaar en een reserveschakelaar.

IMG_3115.JPG

Hierboven afgebeeld de bedienkast zoals deze was op 14 juli 2020.

Op de bovenste frontplaat zijn de druktoetsen vervangen door tuimelschakelaars die in de layout van de baan zijn geplaatst.

Het wisselen van rijrichting gebeurt ook met een tuimelschakelaar, alleen heeft deze een blokkeerstand.

Daaronder weer de centrale voeding en weer daaronder een blindplaat.

De wisselstraat

Alle wissels waren aanvankelijk EPL gestuurd, dit wil zeggen dat voor bijvoorbeeld rechtstand de positieve helft

van de 18 Volt wisselspanning en voor afbuigend de negatieve helft wordt toegepast.

Van deze 18 V wisselspanning blijft (na halve gelijkrichting) ongeveer 8 á 9 V over en is in principe voldoende.

Als over de dioden nog een condensator (elco) wordt aangesloten, is de omzetting van de wissel iets krachtiger.

Na veel problemen met dit principe is de voedingsspanning gewijzigd van 18 V ~ naar 24 V =.

Alle bedienschakelaars zijn vervangen van druktoetsen (zoals hierboven afgebeeld) naar mini tuimelschakelaars

met terugvering naar de middenstand.

Voordeel hiervan is weinig montageruimte op de frontplaat en een krachtige omzetting van de wissel(s).

Tevens is het vooruitlopend op de aanstaande digitalisering van de baan, al is daarvoor het financieel budget nog niet

toereikend, helaas.

Wel is al de wisselstraat voorzien van digitale aandrijvingen en deze werken zoals een wissel hoort om te lopen, 

bedrijfszeker en langzaam.

Wanneer de buitenbaan in de toekomst wordt omgebouwd, kunnen de wissels meteen mee omgebouwd worden.

Tot die tijd werken deze modules ook analoog op 10-27 V= of 18 V~ en kunnen ze nog met de tuimelschakelaars

worden bediend.

De wisselstraat na de ombouw naar digitale aandrijvingen, waarbij meteen het wisselstandsein is toegevoegd.

Dit wisselstandsein is naar Amsterdams voorbeeld zoals o.a. toegepast op de lijnen 25 en 26.

Per 20 juli 2021 is de nieuwe apparatuurkast een feit.

Deze 19-inch wandkast is in twee delen te openen en herbergt alle apparatuur welke nodig is om de buitenbaan te kunnen aansturen.

Alle interne componenten zijn op drie DIN-rails boven elkaar op de achterwand van de kast geplaatst.

Op de bovenste rij (rij 1) zijn de aansluitstroken voor de voedingen en diverse relais geplaatst.

Op de middelste rij (rij 2) zijn alle 230 V aansluitingen geplaatst.

Op de onderste rij (rij 3) zijn de stuurkabels naar de buitenbaan geplaatst.

In het draaibare gedeelte is de voeding onderin geplaatst met daarboven het bedienpaneel.

Dit bedienpaneel wordt in een later stadium vervangen door lagere exemplaren van hooguit 2 hoogte-eenheden (HE).

De schakelaars voor de wissels komen dan apart op een frontplaat van 1 HE.

De schakelaars voor de sporen komen ook op een frontplaat van 1 HE.

De controlelampen en de hoofdschakelaar komen ook apart op een 2 HE-frontplaat evenals de bedientoetsen voor

de rij-richtingen en de N-toets.

De lege posities boven deze 4 panelen worden met blindplaat opgevuld tot aan de uurwerksturing.

Deze uurwerksturing is geplaatst op de bovenste 3 HE.

De hele kast heeft een totaal van 15 HE.

IMG_4587.JPG

Hierboven afgebeeld de achterwand van de bedienkast zoals deze is opgeleverd op 20 juli 2021.

IMG_4588.JPG

Hierboven afgebeeld de binnenzijde van de bedienkast met duidelijk zichtbaar de aansluitingen op het bedienpaneel.

Deze opzet is veel beter toegankelijk dan de oude (veel te kleine) kast.

In de koppelkabels naar de achterwand in ruim voldoende overlengte aangehouden en voor eventuele aanpassingen, wijzigingen of zelfs storingen is voldoende werkruimte.

De voeding is via de voorzijde goed uitneembaar, zonder dat er bedrading onnodig op de bovenzijde ervan ligt en krijgt de voeding genoeg koeling.

IMG_4589.JPG

Hierboven afgebeeld de tijdelijke voorzijde van de bedienkast met alle bedienorganen en controlelampen.

Op HE 1-2 de voeding, HE 3-6 het oude bedienpaneel, op HE 7-10 en op HE 11-12 een blindplaat en bovenin op HE 13-15 de uurwerksturing.

Het tellen van HE (hoogte eenheden ofwel 3 sparingen voor kooimoeren) is van beneden naar boven.

IMG_0061.JPG

Hierboven afgebeeld de huidige voorzijde van de bedienkast met alle bedienorganen en controlelampen.

Op HE 1-2 de voeding, HE 3-4 de hoofdschakelaar links en op de bovenste rij de controlelampen, op de onderste rij de toetsen voor de rijrichting en stoppen.

Op HE 5 de bedienings schakelaars voor de wissels, op HE 6 de schakelaars voor de afschakelbare sporen en op HE 7-10 een blindplaat, op

HE 11-12 een schap met de L.G.B. trafo voor de 18 V (hier zit een blindplaat voor) en bovenin op HE 13-15 de uurwerksturing.

HE 7-10 is gereserveerd voor de digitale besturing.

IMG_0060.JPG

De bedienkast in z'n geheel, waarbij de frontdeur afsluitbaar is en spatwaterdicht.

bottom of page