top of page

Disclaimer

Bij alle foto’s of artikelen van derden die gepubliceerd op deze site, zijn voor zover mogelijk, de rechthebbenden

vermeld en van foto's of artikelen van derden welke geen bronvermelding hebben, kunnen rechthebbenden

dit melden in een e-mail aan modelbuurtspoor@outlook.com.

Wanneer geen bron is vermeld, komen de afbeeldingen uit eigen archief en rust hierop een copyright.

De op deze site verstrekte informatie, voor zover van toepassing, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar

mogen worden geacht, doch voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan aan wijziging onderhevig zijn.
De gegevens, standpunten of visies vervat in de informatie kunnen te allen tijde zonder voorafgaande

aankondiging worden gewijzigd en aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De webmaster van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en
de daarop/daardoor verstrekte informatie en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van ModelBuurtSpoor.

Het is niet toegestaan deze informatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming vooraf van de webmaster, dan wel beheerder van deze site.

bottom of page