top of page

DE RIJTUIGEN (OMBOUW)

Het getrokken reizigersmaterieel van fabrikant L.G.B. is in het voorjaar van 2023 vervangen door de M.B.S. AB 1 en AB 7.

Het zelfbouw M.B.S. reizigersmaterieel is nauwkeuriger op schaal en past zeer goed bij het al dienst doende zelfbouw-materieel.

De twee voormalige Rhätische Bahn rijtuigen zijn beide buiten dienst gesteld en wachten op een nieuwe eigenaar.

Het bouwen van bijbehorende rijtuigen staat al heel lang op de agenda, maar gaat nu eenvoudiger met de toegepaste materialen en bouwwijze.

Het lag in de bedoeling om een aantal R.T.M. rijtuigen toe te voegen, van deze opvatting is de directie teruggekomen omdat de R.T.M. geen hoofdaandeel meer heeft bij de M.B.S.

Inmiddels is de bouw van het tweede tramstel M.B.S. EL 105 - AB 12 D II is aangekondigd (25 maart 2023), waarvan

de AB 12 het vierde zelfbouw rijtuig wordt.
Rijtuig M.B.S. B 27  heeft de voorlaatste gedaante met open balkons terug maar met een nieuwe grijs-blauwe

kleurstelling, tevens is M.B.S. B 28 toegevoegd, zodat het aantal rijtuigen toenam met twee stuks.

M.B.S. B 27

M.B.S. B 27.JPG

Het eerste aangeschafte rijtuig is de M.B.S. B 27 van het Metallurgique-type.
Geïmporteerd uit Duitsland en samengesteld uit twee aangepaste L.G.B. Toytrain wagens met aan een zijde een open balkon.
Van deze rijtuigjes is de blinde zijde weggenomen en de twee helften tegen elkaar gelijmd en op een verlengd

frame met draaistellen gemonteerd.
In die hoedanigheid heeft het als schaftwagen dienst gedaan, tot er een derde Toytrain wagen met 2 ramen als sectie

tussen de beide kopeinden werd gelijmd.
Op deze wijze ontstond een rijtuigbak bestaande uit drie delen.
Het rijtuig telt dan 8 ramen en de open balkons werden later gesloten uitgevoerd, zodat er een volwaardig rijtuig ontstond.
Het dan als R.T.M. B 1526 genummerde rijtuig had nog geen binnenverlichting, maar was hierop wel voorbereid.


Omdat de R.T.M. geen hoofdaandeel meer heeft bij de M.B.S., werd dit rijtuig uit de dienst genomen op 8 juli 2023.
Het rijtuig is volledig gereviseerd naar de toestand met open balkons, waarna het de grijs-blauwe kleurstelling kreeg.
Het nieuwe nummer is M.B.S. B 27, een rijtuig met 58 zitplaatsen.

M.B.S. B 28 

M.B.S. B 28.JPG

M.B.S. B 28 is een rijtuig dat is samengesteld uit twee stadstramwagens (ex-G.T.N. emw 9 - ahr 107) van het Herbrand-type.
De G.T.N. emw 9 - ahr 107 stonden al langere tijd buiten dienst en even lagen er plannen op de tekentafel voor een ombouw naar een Arnhemse motorwagen.
Deze liepen op niets uit, het tramstel bleef buiten dienst.
Om het chronisch tekort aan rijtuigen bij de M.B.S. in te perken, is dit stel zodanig verbouwd dat

er één samengesteld rijtuig ontstond.
Van beide wagens werd aan één zijde het balkon weggenomen waarna beide helften aaneen werden gemonteerd.
De behuizing voor de motortruck en looptruck werden verwijderd, waarna twee Herbrand-draaistellen onder het rijtuig werden geplaatst.

Verder werden er ballastgewichten aangebracht en het dak van de voormalige motorwagen werd leeggemaakt, zodat er één lichtkap overbleef.
Dit rijtuig heeft een grijs-blauwe kleur kleurstelling en parknummer M.B.S. B 28.
Het biedt plaats aan 32 passagiers op langsbanken.

bottom of page