top of page
De aanleg in 2019
8D701109-D8B4-48CE-8105-D43AB716C315.jpg

Augustus 2019

 

De allereerste meters spoor op het nieuwe terras met de M.B.S. EL 103 D IV.
Erachter de gesloten wagens en twee rongenwagens met blauwe sorteerbakjes erop.
De 1e en 3e wagen achter de motorwagen zouden later de R.T.M. 296 gaan vormen, de laatste wagen de R.T.M. PD 299.
De uithouders van de bovenleiding hingen er voor proef, hier nog zonder rijdraad.

IMG_1154.JPG

Op de bovenstaande foto wordt, nadat het terras was voltooid, de onderdoorgang van het tuinpad aangelegd.
Berekend op een bovendek van een betontegel 40x60cm worden ook de staande betontegels gezet,
deze werden kort na het maken van de foto weer verwijderd om te worden vervangen door terrasplanken.
Aanvankelijk bleek de bedding van het spoor te diep gegraven, het is later nog met ruim 8 cm opgehoogd om het hellingspercentage te drukken.
De onderdoorgang is in het najaar van 2019 nog wat verder aangepast en voornamelijk verbreed en opgehoogd,
zodat ook de langere wagens goed door de boog rijden en de bovenleiding niet te hoog kwam te hangen.

IMG_1179.JPG

Natuurlijk zou het niet blijven bij het droge stukje op het terras.
De boog vanuit de onderdoorgang komt hier samen met het spoor vanaf het terras.
De bedding van het spoor is een mix van gravel en droge mortel, het hard enigszins uit en laat zich,
indien licht met water vermengd, prima toepassen op zand of aarde.
Na een nacht uitharden kan de rails worden aangelegd en de drainage is prima.
Momenteel is het spoor nog voorzien van grind met een veel te grove korrel,
bij de eerstvolgende wijziging komt hier een 'Rowland'-mix tussen.
Dit is een mix van 20% cement, 40% vijvergrind (of grind met korrelgrootte 5mm max.) en 40% tuinturf zonder wortels,
al heb ik over deze laatste toevoeging m'n twijfels...
Het zal een kwestie van uitproberen worden, denk ik...
Anderzijds is Ardennersplit met korrelgrootte 2-7mm nog beter, tracé aanpassingen zijn dan eenvoudiger.

 

LGB%2520tuinbaan%2520Ht%2520v%25205_edited_edited.jpg

Om de baanaanleg te kunnen overzien en om te weten

wat er precies benodigd is, wordt gebruik gemaakt van AnyRail ©
Van het baanplan is dit versie 5.0 van 7 september 2019.

Er zouden nog vele ontwerpen en uitprobeersels volgen.

IMG_1175.JPG

Op de foto is duidelijk te zien dat de doorgang te smal was berekend.
De wat langere wagens die uit de boog kwamen, liepen onherroepelijk rechts tegen de wand aan.

 

A4A35A2B-4CF1-4531-B6A3-FD28ACD65075.jpg

In de boog staat de goederenwagen die als referentie is gebruikt voor de onderdoorgang.
De wagen liep bij de eerste proef al meteen tegen de wand aan. 
Het profiel van deze wagen is wat breder dat het trammaterieel en is
eigenlijk een kleinere normaalspoor wagen op smalspoor.
Voor het loopgedeelte zijn vier terrasplanken gebruikt die nu nog steeds voldoen en is vorig jaar met twee planken verbreed van 60cm naar 90cm.

IMG_1176.JPG

Tevens werd de ligging van het spoor enkele centimeters opgehoogd, waarvoor
de uithouders van de bovenleiding als referentie zijn gebruikt.

IMG_1181.JPG

De tweede boog langs de coniferen op.
Het spoor ligt hier nog niet op een bedding en de helling moet nog worden geëgaliseerd.

IMG_1236.JPG

Op 7 september 2019
na een forse regenbui, is er zoveel zandgrond tussen het spoor in de boog gespoeld, dat hiervoor duidelijk maatregelen genomen moeten worden.
Dit houdt in dat de rechterhelling tussen beide sporen in zal moeten worden bekleed, zij het
met beplanting of met bestrating.
Iets verderop de gloednieuwe wissel van wat later een klein emplacement zal worden.

IMG_1237.JPG

7 september 2020:

De eerste wissels voor het nieuwe emplacement en tevens de aansluiting naar 

eindhalte 'Waterleiding' op het terras.

Links naast het spoor de nog te plaatsen masten, met ernaast de 'grondplug', een

klein piketje waarop de mast wordt vast geschroefd.

Vereiste is wel dat dit uitgelijnd wordt, anders komt de mast scheef te staan.

IMG_1293.JPG

22 september 2019
 
De eerste wijzigingen zijn al gemaakt, de drieweg-wissel is korter aan de opritten gelegd.
Tevens is ook de bekabeling aangepakt, rechts tegen de schutting
zitten verdeelpunten waar de wissels kunnen worden aangesloten.
Vanaf deze verdeelpunten lopen kabels naar een centrale bedienkast.
De electrische tram, die onder het tuinpad door rijdt, heeft op het terras
een eindpunt, genaamd "Waterleiding" (naar het tappunt wat daar zit).
Om deze lijn boven te krijgen, zal de tram achteruit naar boven moeten rijden.
Dit heeft maar kort zo gelegen en is later gewijzigd in een oprit linksom naar boven.

IMG_1296.JPG

22 september 2019
 
Het emplacement vanaf de andere zijde bekeken.
Hier is duidelijk de ondergrond te zien.

IMG_1298.JPG

Nogmaals het emplacement in aanleg.
 

IMG_1322.JPG

28 september 2019
Om de rails goed te kunnen fixeren is goede ballast nodig, bij het grootspoor werkt dit evenzo.
Tevens dient diezelfde ballast voor een goede drainage en gaat onkruid tegen.
Hier is geëxperimenteerd met aquariumgrind, het fixeert zeer goed, maar
heeft als nadeel dat de korrel (1-3mm) te klein is.
Zo klein zelfs, dat de wissels slecht of zelfs helemaal niet omlopen en dat het bij
zware regenval zelfs wegspoelt.
Het emplacement is intussen gevorderd tot de derde boog achter bij de schuur.
 

IMG_1326.JPG

Het emplacement met de derde boog vanaf de schuur bekeken.
Het kruiswissel met kruisend spoor vooraan, zou later geheel verdwijnen.

 

IMG_1324.JPG

28 september 2019
Het nieuwe emplacement vanuit wagenvoerders perspectief gezien.

 

IMG_1325.JPG

Nogmaals het emplacement...
 

IMG_1419.JPG

19 oktober 2019
De overweg in het tuinpad is aangelegd.
Onder de bestratingsdelen van L.G.B. ligt een opsluitband om het geheel te kunnen dragen.
Tevens zorgt het voor een vlakke ondergrond en goede drainage.
Het stopblok voor de overweg is van tijdelijke aard.
Onze Labrador loopt op het laatste stuk gras, dat geheel gerooid
zou worden (het was toch al slecht met veel mos)...
De drieweg wissel is ook alweer verplaatst en zou hier worden gebruikt voor de loodssporen.
Het zou allemaal te kort op de schuur blijken, waardoor het kruisend spoor ook overbodig werd.

 

IMG_1421.JPG

De aanleg van de vierde en laatste boog in de baan, op weg naar de voltooiing van het hoofdspoor.
Ter hoogte van de blauwe bak zou later het "Remiseterrein" komen met de locloods.

 

IMG_1456.JPG

27 oktober 2019

de 'knik' in aanleg.
Het grote hekwerk er omheen zou later weer worden verwijderd.
Het functioneerde wel, maar deed afbreuk aan de baan.

 

IMG_1461.JPG

Op weg naar de koppeling van beide uiteinden, ofwel; 'we kunnen bijna rondrijden'...
 

IMG_1463.JPG

27 oktober 2019
 
Groot feest...
We kunnen rondrijden, weliswaar enkelspoor, maar dat maakt het uitdagend.

IMG_1464.JPG

Het laatste stuk rail in de tweede boog.
Hier is goed te zien dat het onder de oprit over het spoor naar het terras ruimschoots is verbreed en
de zijkant van datzelfde terras is afgewerkt met omgekeerde terrasplanken.
En meteen maar de bovenleiding geplaatst...

 

27 oktober 2019
 
Rond zes uur 's avonds heeft motorwagen R.T.M. M 1806 'Bergeend' een sleep goederenwagens aan de haak tijdens de testritten op de pas voltooide baan.
Het schemert al...

 

IMG_1482.JPG

29 oktober 2019
De verbetering voor de electrische tram naar het eindpunt 'Waterleiding' in aanleg.
Na de eerste boog ligt meteen een linkse wissel om het spoor boven te krijgen.
Hiervoor moest er een brug worden aangelegd over het hoofdspoor.
De wissel zal later worden vervangen door een kortere variant.

IMG_1482.JPG

29 oktober 2019

Om zonder achteruit te rijden het eindpunt op het terras te kunnen bereiken,

werd deze lus aangelegd. 

De wissel in het hoofdspoor is nog een R3 (22,5°) wissel, maar wordt een R1 (30°) wissel.

IMG_1487.JPG

29 oktober 2019
 
Het talud is gereed en spoedig volgt de bovenleiding.
Op het oude talud volgt de bovenleiding nog de oude tracé, terwijl het spoor al omgelegd is.

 

IMG_1737.JPG

21 december 2019
 
De R1 (30°) wissel is geplaatst en de bovenleiding is door getrokken tot aan het eindpunt.
Maar er is meer gebeurd, ook het emplacement is (alweer) gewijzigd.
De bedding is verbreed en het sporenplan aangepast.

 

IMG_1756.JPG

24 december 2019
 
Ook aan de andere kant van de baan wordt gebouwd.
Hier ontstaat het remiseterrein met de net nieuwe verlengde locloods op de achtergrond.
Links is de net voltooide bovenleiding van de lus naar het terras zichtbaar.
In dit project zou de bovenleiding worden doorgetrokken naar deze locloods, echter
zover kwam het niet meer door nieuwe aanpassingen.

 

IMG_1786.JPG

31 december 2019
 
Het duurt nog een half etmaal voordat 2020 zich aandient...
De vorderingen sinds augustus zijn op deze overzichtsfoto goed zichtbaar.
Bijna de gehele baan is voorzien van ballast, op het remiseterrein na.
Toch zou het in de loop van 2020 goeddeels veranderen, al bleef de route van het hoofdspoor grotendeels gelijk.
Veel tot nu toe voltooide projecten zouden drastisch wijzigen of zelfs geheel verdwijnen, zo ook 2019...

bottom of page