top of page
De wijzigingen in 2021

2021 begint met revisiewerk aan het materieel in de werkplaats.

Hierbij zijn alle standaard L.G.B. koppelingen vervangen door S-KupliX koppelingen

van MDS-modell, welke smaller zijn en hiermee minder opvallen.

Uit de werkplaats werden opgeleverd; R.T.M. PD 299 koerswagen, M.B.S. 401 platte wagen

met opstaande randen en slijpwagen M.B.S. 702.

LGB tuinbaan Ht v 13.8 13-02-2021 defini

In het nieuwe bovenstaande railplan versie 13.8 van 13-02-2021 zijn de wijzigingen

goed te zien (klik op het railplan voor een vergroting).

De remise komt aan de andere zijde van het tuinpad te staan op het Handelsterrein, de knik die voorheen op het remiseterrein lag, is eruit gehaald en recht getrokken, waarbij de wisselstraat is verhuisd naar het remiseterrein.

Omdat de dieseltrams, vanwege de korte radius, de kleine keerlussen van de electrische tram niet kunnen berijden, is

er een keer mogelijkheid gemaakt tussen spoor 20 en spoor 10.

Voorts zijn alle tracés verdeeld in electrisch (blauw) en dieselsporen (rood/oranje), waarbij

alle sporen nu een eigen nummer hebben (zie legenda linksboven in het railplan).

IMG_4065.JPG

In de periode van 7 t/m 16 februari had het trambedrijf te kampen met een algehele stremming van alle tramverkeer door hevige sneeuwval.

De foto is op 7 februari genomen en toont alleen nog zichtbaar de bovenleiding en de gebouwen.

IMG_4078.JPG

Het oude type wisselaandrijving met de wissellantaren van L.G.B.

De afdeling seinwezen heeft een aanvang gemaakt om alle analoge wisselaandrijvingen van L.G.B. voor te bereiden en te vervangen door digitale aandrijvingen van ML-Train.

Deze nieuwe aandrijving loopt natuurgetrouw om en kan nog steeds analoog worden bediend.

Tegen de tijd dat de gehele baan wordt gedigitaliseerd, kunnen de aansluitkabels voor de wissels vanuit het seinhuis en het schakelstation, worden gesaneerd omdat bediening op afstand dan mogelijk is.

Alle wissels worden met deze digitale ombouw mede voorzien van een wisselstand-sein in de vorm

van een witte en een blauwe LED, welke boven elkaar zijn geplaatst (gezien in de aanrij richting van de wissel).
Ligt de wissel recht, dan toont een witte en afbuigend een blauwe LED.

Voor deze oplossing is bewust gekozen, de oude wissellantarens van L.G.B. gaven teveel frictie bij het omlopen van de wissel, waarbij deze regelmatig op een 'halve stand' bleven liggen en dus niet volledig omliepen.

Het enige wat niet meer mogelijk is in de nieuwe situatie is het open rijden van de wissel, dit leidt onherroepelijk tot een ontsporing...

IMG_4071.JPG
IMG_4070.JPG

Voor een nog te bouwen overweg, de tram kruist hierbij een looppad, zijn alvast de seinen vervaardigd in de werkplaats.

Soortgelijke seinen stonden tot 1966 bij een overweg waarbij de R.T.M. trams de N.S. raccordementssporen kruiste.
Het bovenste licht toonde rood, het onderste groen, in model is dit witte licht dus onjuist.

De overwegbomen voor deze modeloverweg worden verder niet toegepast.

image (5).jpg
IJsm-Fo35.jpg

De situatie waarbij de R.T.M. de N.S. sporen in de 2e Rosestraat kruiste.

Links, grotendeels buiten beeld de overweg in de 2e Rosestraat voor autoverkeer, rechts de tramoverweg.

De overweg werd vanuit de toenmalige Post-K op Rotterdam-zuid bediend, niet ver van deze overweg.

Rechts (inzet) dendert het Fuut-stel de overweg over, het sein toont dan een groene lamp.

Bij gesloten overweg toont het sein een rode lamp.

De tramoverweg was standaard open en werd gesloten naar behoefte, gelijk met de overweg voor het wegverkeer.

(foto collectie B. Groeneweg)

LGB tuinbaan Ht v 14.0 03-04-2021 defini

Na de winterperiode van februari / maart, zijn er behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd op de buitenbaan.

Zo zijn alle keerlussen verwijderd en is railplan omgebouwd naar het 'hondenbot'-principe.

Hierbij is definitief het oude railplan verlaten en is de dienst uitvoering met de electrische tram opgeheven.

De overweg in het midden van het tuinpad is verwijderd, alle bovenleiding is verwijderd en de overweg nabij de schuur is omgebouwd naar dubbelspoor.

Ook het Engels wissel, deel uitmakend van de wisselstraat, is verwijderd omdat het binnenspoor tegenover gesteld is gepoold en dus de spoorverbinding tussen binnen- en buitenspoor elektrisch een sluiting zou opleveren.

Verder zijn de overwegen naast de schuur (eindelijk) voorzien van bestrating in de vorm van beton, teneinde de overwegen met een fiets of iets dergelijks, zonder hindernissen te kunnen passeren.

Voor deze overwegen worden nog passende beveiligingen gemaakt in de werkplaats.

Naast de 'grote lus' via het dubbelspoor, is het nog steeds mogelijk om de oude elektrische route 'onderlangs' te rijden, zij het dat deze korter is.

De overweg voor het 'model'-verkeer, naast de seinpost, zal ook verder worden aangekleed met de nodige verkeersattributen, evenals de aanleg van een heuse straat, waarbij het verkeer zal worden geregeld met verkeerslichten.

Hierover volgt later meer....

IMG_4336.JPG

Op de foto hierboven zijn de drie overwegen nabij de schuur duidelijk te zien.

De oneffenheden zijn weggewerkt met beton, de ruimte tussen de spoorstaven is opgevuld met rubberkurk.

Dit rubberkurk is isolerend en flexibel.

Verder is groot onderhoud uitgevoerd aan zowel de binnenbaan als onderlangs.

Hierbij is alle (te grove en te lichte) oude ballast verwijderd en is het juiste type ballast gestort.

Deze nieuwe ballast is fijner van structuur en beter op kleur.

Tevens zijn de spoorbermen onkruidvrij gemaakt en opgeruimd.

IMG_4337.JPG

Links 'onderlangs' en rechts de 'binnenbaan' met nieuwe ballast.

IMG_4339.JPG

De brug oprit in de 'binnenbaan' met nieuwe ballast.

Rechts net nog zichtbaar de oprit naar wissel 2 met nog de oude ballast en veel onkruid.

IMG_4338.JPG

Links de 'binnenbaan', middenboven de brug oprit en rechts 'onderlangs' met nieuwe ballast.

IMG_4363.JPG

Voor de grote overweg zijn in de werkplaats twee stuks masten met dubbel Andreas-kruis en waarschuwingslicht vervaardigd.

Deze waarschuwingslichten knipperen permanent en kondigen niet specifiek tramverkeer aan voor deze overweg.

Voor de overweg in het tuinpad zijn zaterdag 19 juni 2021 de seinlichten geplaatst om het tramverkeer te kunnen stoppen, indien hiertoe aanleiding is.

Deze geven nog een permanent wit seinbeeld, dit zal binnenkort werkend zijn t.o.v. het tramverkeer.

Het 'verkeer' via het looppad krijgt mini verkeerslichten, welke 2e-hands zijn verkregen via internet.

Deze normale 3-kleurige verkeerslichten komen beide op een mast geplaatst van 1,2 meter hoog, die strategisch is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Vialis onderlichten, van dit type komen er 2stuks bij de overweg

Ook zijn M.B.S. 332, 337 en 341 als open bakwagens aan het wagenpark toegevoegd, evenals

gesloten wagens R.T.M. 713 en B.S.M. 42 en onkruidmiddel tankwagen M.B.S. 702.

Voor de M.B.S. 702 werd de voormalige SHELL-tankwagen omgebouwd, met de wagenvloer van de ESSO tankwagen.

De ESSO tank zal een permanente opstelling krijgen naast de remise voor opslag van diesel voor de dieselpomp.

Buiten dienst en afgevoerd zijn de zandwagens M.B.S. 281 en M.B.S. 282 en de ESSO tankwagen.

Verder heeft de kiosk welke op het stationsplein was gesitueerd, een nieuwe plaats gekregen.

De kiosk staat nu tegenover het seinhuis bij de grote overweg.

Ter hoogte van wissel 6 staat een klein houten gebouw voor huisvesting van electrische verbindingen ten behoeve van de wisselaandrijvingen van wissels 3, 4, 5, 6, 7 en de afschakeling van spoor 5 (de rode sectie op plan 14.4) .

Aan de spoorligging zijn ook wijzigingen doorgevoerd, waarvan hieronder een overzicht.

Het is spoorplan versie 14.4 van 4 juli 2021.

Het doodlopende stuk spoor wat eerder nog het begin van de grote lus was, is nu als spoor 5 (rood als sectie)

bijgevoegd, wat tevens het haltespoor is geworden voor het station.

Hiervoor werd wissel 8 tussengevoegd en de nummering van wissels 9 t/m 13 aangepast.

De wisselnummering telt nu vanaf de wisselstraat (1a t/m 1d) van links naar rechts via de grote lus tot wissel 11.

Wissel 11 voegt de grote lus en onderlangs samen.

Wissel 12 en 13 liggen onder de overkapping in de opstelsporen.

Sinds enige tijd worden de 2-assige goederenwagens die voor revisie de werkplaats bezoeken, voorzien van een koppelstang tussen beide assen.

Dit voor een soepelere loop op de baan.

Hiervoor worden in de werkplaats de benodigde onderdelen zelf vervaardigd.

Uitleg over de werking kan hier worden gevonden en de benodigde onderdelen bestellen kan hier,

maar zelf maken kan natuurlijk ook....

Vialis_LEDverkeerslicht02.jpg
LGB tuinbaan Ht v 14.4 04-07-2021 spoornummers sectie indeling.jpg

Per 3 juli 2021 zijn alle wisselaandrijvingen voorbereid voor digitaal rijden.

De wissels worden momenteel nog met tuimelschakelaars bediend.

Wissel 3 welke van spoor 10 naar spoor 11 of 12L leidt, heeft als enige nog een oude EPL sturing.

Voor de aansturing van de wisselstraat en het schakelen van sporen is ter hoogte van

wissel 6 een verdeelhuisje geplaatst.

Dit Rh20 huisje genaamd "Boompjes"is met een 12 aderige kabel verbonden met Rh10 seinhuis "Remise".

Deze 12 aders staan 1 op 1 door vanaf de stuurkast.

In principe zijn deze 6 aansluitingen semi-permanent en worden niet gewijzigd tenzij nodig.

IMG_4493.JPG
IMG_4491.JPG
IMG_4492.JPG

Wissel 6 heeft inmiddels een digitale aandrijving gekregen, maar is hier nog uitgevoerd als wissel met handbediening...

foto links: werk in uitvoering.

21 augustus 2021:

De grote overweg heeft inmiddels schrikhekken van het oude NS-type.

De beveiliging voor het wegverkeer bestaat uit een andreaskruis (oude type) met een permanent knipperend geel waarschuwingslicht.
Alleen de weg belijning moet nog worden aangebracht, evenals de verkeersborden.

IMG_0008.JPG

24 augustus 2021:

Hieronder het laatste railplan versie 14.7 van 24 augustus 2021.

Alle wissel zijn voorzien van nieuwe nummers en voorbereid voor digitalisering.

Klik op het railplan voor een vergroting.

LGB tuinbaan Ht v 14.7 24-08-2021 hernummeren wissels en sporen.jpg
bottom of page