top of page

Nieuws en wijzigingen in 2021

Onderstaand alle nieuws items van 2021.

Voor nieuws items van 2022 klik hier

Voor nieuws items van 2023 klik hier

17-12-2021:

Uit de 'motteballenvloot is een casco van een eerdere poging een Backer & Rueb tramloc te bouwen, voor de dag gehaald.

Vooruitlopend op een lijntje op de buitenbaan met bovenleiding, is van dit casco N.B.M. loc 50 gebouwd, met een B-aandrijving van L.G.B.

Op het dak is een S.S.W. type B stroomafnemer geplaatst, de electrische installatie volgt.

Omdat de M.B.S. geen bovenleiding heeft, heeft de directie besloten deze rangeerloc alsnog buiten dienst te nemen,

waarna ontmanteling en sloop zal volgen.

Deze machine heeft géén dienst gedaan.

13-12-2021:

De M.B.S. werkplaats is begonnen met de nieuwbouw van B.S.M. stoomtram locomotief 10.
Het bouwverslag is hier te volgen.

De B.S.M. 10 is deel van een lang gekoesterde wens om een echte Betuwse tram te bouwen.

Na de voltooiing zullen de plannen worden opgemaakt voor de vervolgbouw van een B.S.M. rijtuig en gesloten goederenwagen.

06-12-2021:

Het restauratie-project van de R.T.M. MABD 1602 'Reiger' is voltooid.

Bij een eerstvolgend bezoek aan de R.T.M. in Ouddorp gaat de motorwagen terug naar de rechtmatige eigenaar.

01-10-2021:

Gestart met de restauratie van R.T.M. MABD 1602 'Reiger'.
Deze motorwagen uit de eerste serie en eigendom van de R.T.M. in Ouddorp zal in dit najaar worden hersteld van opgelopen schade en daarna volledig worden gerestaureerd in de M.B.S. werkplaats.

25-09-2021:

Toegevoegd aan de website is de pagina 'gast-rijden' waarin het rijden van eigen materieel op vreemd spoor en het rijden van vreemd materieel op eigen spoor wordt beschreven.

25-09-2021:

M.B.S. D III (EL104-AB14) was vandaag te gast op de modelbaan van de R.T.M. in Ouddorp.

Helaas kent deze baan nog bogen met een kleinere radius dan 1000mm (R1 900mm), waardoor de EL104 bij de eerste kleine boog vrijwel direct ontspoorde.
Van de beheerder van deze baan vernam ik dat er een nieuw ontwerp is gepland, waarbij de bogen ruim genoeg zullen worden gehouden, zodat ontsporingen tot het verleden gaan behoren.
Van dit "te gast rijden" zijn enkele foto's gemaakt, die hier te vinden zijn.

Voorts is uit de eerste serie modellen motorwagen R.T.M. MABD 1602 'Reiger' voor herstelwerk en revisie teruggekeerd op het oude nest... (zie ook hier).

De motorwagen stond al geruime tijd met compleet versleten tandwielen buiten dienst, maar bij de R.T.M. was er geen deskundige die het herstel aandurfde.

De MABD 1602 krijgt een volledig nieuwe HLW aandrijfunit, conform de M.B.S. D III uit de tweede serie.

Een verslag van deze uitgebreide revisie staat op deze pagina.

25-08-2021:

De lang verwachte bedieningsschakelaars voor de wissels zijn geleverd.

De oude bedienschakelaars veren nog terug naar de 'middenstand' i.v.m. de EPL besturing, het nieuwe type heeft dat niet zodat de wisselaandrijvingen weer een continue spanning van 24 V= krijgen.

De order voor deze andere bedienschakelaars werd al in februari 2021 geplaatst.

24-08-2021:

Verwijderd in het railplan zijn de wissels 7 en 8 en toegevoegd is wissel 10.

Tevens omnummering van wisselnummers zodat het overzicht weer opeenvolgend is.

Wisselnummers #11 en #14 t/m #20 zijn vrije posities.

Voor een vergroot pop-up beeld, zie wijzigingen in 2021 en klik op het railplan.

21-08-2021:

Aangekondigd is de bouw van (voorlopig) drie rijtuigen: M.B.S. AB 1, M.B.S. AB 7 en R.T.M. AB 1501.

Voor meer details, zie 'Getrokken fabrieksrijtuigen' en Tweede serie zelfbouw modellen

21-08-2021:

De grote overweg is verder compleet gemaakt met schrikhekjes van het oudste type (NS).

De waarschuwingslichten knipperen permanent geel, de waarschuwingsborden voor een overweg moeten nog gemaakt worden, evenals de witte belijning op het wegdek.

Zie hiervoor bij wijzigingen in 2021

07-08-2021:

Wissel 14 en spoor 14 naar de kroetfabriek zijn aangesloten.

In een kroetfabriek werden van appels appelstroop gemaakt, de Betuwsche Stoomtramweg Mij. had hiervoor een aftakking van enkele tientallen meters aangelegd ter hoogte van Fa. Verweyen in Haalderen.

Spoor 14 is een aftakking in de doorgaande lijn.

De laatste versie van het sporenplan is nu Ht v14.5 van 28-07-2021

07-08-2021:

Een storing in het electrisch circuit van motorwagen M.B.S. D IV sluimerde al vanaf april dit jaar.

Sindsdien stond deze motorwagen buiten dienst.
Bij nader grondig onderzoek bleek een open soldering op de stuurprint de boosdoener.

Vanaf 08-08-2021 is de D IV weer voor de normale dienst inzetbaar.

20-07-2021:

Opgeleverd is de nieuwe apparatuur-kast voor de aansturing en stroomverzorging van de buitenbaan.

De 19-inch wandkast was een afdankertje van mijn werkgever, waarvoor dank.

Zie ook het hoofdstuk over de besturing.

11-07-2021:

Het materieelbestand is aangevuld / gewijzigd met de volgende wagens:

De Shell-ketelwagen heeft z'n oude chassis terug en heeft nu z'n definitieve gedaante; M.B.S. 702 onkruid ketelwagen

Bakwagens M.B.S. 332, 337 en 341 zijn nu grijs gespoten en voorzien van de juiste opschriften.

Platte wagens M.B.S. 381 en 382 zijn ontdaan van hun chassis en worden opgeslagen.

Gesloten wagen R.T.M. 713 is in dienst voor melkvervoer en heeft een ivoorkleurige bak met lichtblauw ijzerwerk.

Gesloten wagen B.S.M. 42 is in dienst voor achter de B.S.M. motorwagen en is grijs met zwart ijzerwerk.

Gesloten wagens M.B.S. 275 en 277 zijn gereviseerd waarbij de 277 nu zwart ijzerwerk heeft.

Voorts zijn alle 2-assers voorzien van een as-koppeling, waarbij beide assen nu met de boog meelopen.

Zie ook 'De wijzigingen in 2021'  en

Getrokken fabrieks goederwagens'

07-05-2021:

De verkeersmiddelen voor de grote overweg naast het seinhuis zijn in aanbouw.

Hiervoor is een dubbel Andreas-kruis volgens de oude maatvoering van voor de oorlog toegepast, maar zonder belettering zoals de Nederlandse Spoorwegen heeft gekend.

Verder is de aan de mast waaraan het Andreas-kruis is bevestigd, een algemeen geel/oranje waarschuwing knipperlicht toegevoegd.

Schrikhekken links en rechts van de overweg zullen ook hieraan worden toegevoegd.

Zie ook 'De wijzigingen in 2021'

24-04-2021:

Zaterdag 24 april is groot onderhoud uitgevoerd aan de trambaan richting onderdoorgang en de binnenbaan.
Hierbij is alle oude (te grove) ballast verwijderd en vervangen door het juiste type ballast.
Deze nieuwe ballast is optisch een grote verbetering.
Tevens is in de tracébermen het onkruid verwijderd.
Het gedeelte vanaf de onderdoorgang tot aan het schakelstation bij wissel 2 staat voor 1 mei a.s. op het programma (mits de weersomstandigheden dit toelaten).

Nabij het seinhuis zijn de overwegplaten ingelijmd, de toeritten komen in mei aan de beurt.

23-04-2021:

Op de buitenbaan zijn de overwegen in het tuinpad (eindelijk) geëgaliseerd met beton.

Verder is er weer ballast aangevoerd, zodat nu alle sporen hiervan kunnen worden voorzien.

In de rubriek 'De wijzigingen in 2021' is een update opgenomen, beschrijvend de wijzigingen t/m 23 april 2021.

08-04-2021:

Op de buitenbaan is het elektrisch trambedrijf inmiddels opgeheven, waarbij alle bovenleiding en voorzieningen daarvoor zijn verwijderd.

Ook is de buitenbaan drastisch gewijzigd, is er dubbelspoor aangelegd en zijn de keerlussen aangepast, zodat er een grote rijlengte is ontstaan.

Hierover zal nog een artikel worden gewijd.

11-03-2021:

Op de buitenbaan is het elektrisch trambedrijf stil gelegd voor onbepaalde tijd, wegens de grote ombouw projecten.
In de loop van 2021 zal worden bekeken of de elektrische tram nog terugkeert...

07-03-2021:

Toegevoegd is het bouwverslag van de R.T.M. M 1652 'Puttershoek'

15-02-2021:

Aankondiging: railplan 13.8 is definitief en ligt klaar voor uitvoering in voorjaar 2021

15-02-2021:

Toegevoegd is de rubriek 'Wijzigingen in 2021'

07-02-2021:

Door bevroren wissels en sneeuwduinen is de dienstregeling tot nader order gestaakt.

31-01-2021:

Toegevoegd zijn diverse knoppen om makkelijker te kunnen navigeren op de site

31-01-2021:

Toegevoegd is de 404-fout pagina

31-01-2021:

Toegevoegd is de pagina Hoofdstukken voor navigatie op de site

30-01-2021:

Toegevoegd: in de rubriek Bouwverslagen, het bouwverslag van de M.B.S. AB 14

28-01-2021:

Toegevoegd: in de rubriek Bouwverslagen, het bouwverslag van de M.B.S. EL 104 D III

28-01-2021:

Toegevoegd: de rubriek Bouwverslagen, het bouwverslag van de M.B.S. EL 103 D IV

25-01-2021:

Bereikbaar via e-mail maasbuurttuinspoor@gmail.com

25-01-2021:

Toegevoegd is de pagina over de besturing van de buitenbaan.

bottom of page